Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (0283)7109.7999
Nhân viên Ca trực SKYPE Số điện thoại
Booker Quốc tế & Quốc nội
Booker01 15:00 - 22:00 baogiatranbooker01 0981201201
Booker03 07:30 - 19:30
Nghỉ giữa giờ 14:00-16:30
baogiatran.booker03 0964534534
Booker05 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker05 0981125125
Booker06 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker06 0981941941
Booker10 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:baogiatran.booker10 0987901901
Booker04 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker04 0907799469
Booker07 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker07 0981203203
Booker09 15:00 - 22:00 baogiatran.booker09 0981206206
booker 17 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker17_4 0938666469
Booker Quốc nội
Booker12 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker12_8 0981215215
Booker08 15:00 - 22:00 baogiatran.booker08 0906899469
Booker16 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker16_1 0981124124
booker02 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker02 0971 261 261
booker 15 15:00 - 22:00 live:booker15_1 0902939469