Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực SKYPE Số điện thoại
Booker Quốc tế & Quốc nội
Booker07 15:00 - 22:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 19 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker19_3 0932707469
Booker03 07:30 - 19:30
Nghỉ giữa giờ 14:00-16:30
baogiatran.booker03 0964534534
Booker04 15:00 - 22:00 baogiatran.booker04 0907799469
Booker01 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatranbooker01 0981201201
Booker05 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker05 0981125125
Booker06 15:00 - 22:00 baogiatran.booker06 0981941941
Booker10 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:baogiatran.booker10 0987901901
Booker Quốc nội
Booker12 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker12_8 0981215215
Booker08 15:00 - 22:00 baogiatran.booker08 0906899469
Booker16 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker16_1 0981124124
booker 11 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:baogiatran.booker11 0901399469
booker 15 15:00 - 22:00 live:booker15_1 0902939469
booker02 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker02 0971 261 261