Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực SKYPE Số điện thoại
Booker Quốc tế & Quốc nội
Booker Quốc nội
Booker 01 08:00 - 15:00 baogiatranbooker01 0981201201
Booker 02 14:00 - 21:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
Booker 03 08:00 - 15:00 baogiatran.booker03 0964534534
Booker 05 08:00 - 15:00 baogiatran.booker05 0981125125
Booker 07 15:00 - 22:00 baogiatran.booker07 0981203203
Booker 09 15:00 - 20:30 baogiatran.booker09 0981206206
Booker 15 08:00 - 15:00 live:booker15_1 0902939469
Booker 19 15:00 - 22:00 live:booker19_3 0932707469