Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 02 (Mr Phúc) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 05 (Mr Thiện) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Ms Linh) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Ms Mi) online 08:00-16:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 (Ms Trinh) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 09 (MS Châu) online 07:30-15:30 07:30-15:30 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr Ngọc) offline 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (MS HỒNG MI) online 08:00-16:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms Thương) offline 15:00-23:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 14 (Ms NGỌC) online 08:00-16:00 live:.cid.e51c5f6792accc4 0789928928
BOOKER 16 (Ms Thanh) offline 15:00-23:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Ms Vân) online 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 18 (Ms Truc Ly) online 08:00-16:00 0964534534
BOOKER 19 (Ms Trang) online 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 21 (Ms N Linh) online 08:00-16:00 0707230230
BOOKER 22 (Ms Ly (TP)) online 08:00-16:00 0768729729
Bộ phận Sales
SALES 04 (Ms Vy) offline 08:00-12:00 0764943943
SALES 05 (Mrs Nga) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0971260260
SALES 07 (Ms Trân Châu) offline 08:00-12:00 0981213213
SALES 08 (Mr Sang) offline 08:00-12:00 17:30-22:00 0707391391
SALES 09 (Mrs Ngọc Duyên) offline 08:00-12:00 0971281281