Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr Hiển) online 08:00-16:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 05 (Mr Thiện) online 15:00-23:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Ms Linh) online 08:00-16:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 09 (MS CHÂU) online 08:00-16:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr Ngọc) online 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 12 (Ms Thương) online 08:00-16:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 14 (Ms Như Ngọc) online 08:00-16:00 0789928928
BOOKER 15 (Ms Hà) online 07:30-15:30 07:30-15:30 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (Ms Thanh) online 08:00-16:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 19 (Ms Trang) online 15:00-23:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 (Ms Tuyết Trinh) online 08:00-16:00 0789836836
BOOKER 21 (Ms Nhật Linh) online 15:00-23:00 0707230230
BOOKER 24 (Ms Cẩm Thu) online 15:00-23:00 0899873873
BOOKER 26 (Mr DIỆP) online 15:00-23:00 0764480480
Bộ phận Sales
SALES05 (TRẦN THỊ TUYẾT NGA) online 13:30-17:30 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0971.260.260
SALES07 (ĐẶNG HỒNG TRÂN CHÂU) offline 17:30-22:00 17:30-22:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0981.213.213
SALES08 (ĐINH NGỌC PHƯỚC SANG) offline 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0707.391.391