Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
BOOKER 02 (Mr Diệp) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
BOOKER 03 (Mr Thành) online 08:00-15:00 baogiatran.booker03 0964534534
BOOKER 05 (Mr Thiện) online 12:00-19:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 09 (MS CHAU) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr Ngọc) online 12:00-19:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (MS HỒNG MI) online 08:00-15:00 live:baogiatran.booker11 0901399469