Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
BOOKER 01 (Mr Hiển) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 (Mr Diệp) offline 22:00-23:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
BOOKER 03 (Mr Thành) offline 07:30-13:30 16:00-19:00 baogiatranbooker013 0964534534
BOOKER 04 (Ms Trang) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker04 0907799469
BOOKER 05 (Mr Thiện) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Ms Linh) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Ms Mi) offline 15:00-20:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 (Ms Trinh) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 10 (Mr Ngọc) offline 15:00-22:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (MS HỒNG MI) offline 15:00-22:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms Thương) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 15 (Ms Trinh) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 19 (Ms Trang) offline 09:00-13:30 18:30-23:00 live:booker19_3 0886320320