Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr. Hiển) offline 08:00-16:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 03 (Mrs. Thủy) offline 08:00-12:00 18:00-22:00 18:00-22:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 04 (Mrs. Kim Cương) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker04 0769904904
BOOKER 05 (Mr. Thiện) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Mrs. Linh) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Mrs. Mi) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 (Mrs. Trinh) offline 15:00-23:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 10 (Mr . Ngọc) offline 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (Ms . Hồng Mi) offline 07:30-15:30 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms. Thương) offline 07:30-15:30 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 (Mr. Cuộc) offline 15:00-23:00 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 14 (Mrs. Như Ngọc) offline 14:00-22:00 0789928928
BOOKER 15 (Mrs. Hà) offline 08:00-16:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (Ms. Thanh) offline 08:00-16:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Mrs. Vân) offline 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 19 (Mrs. Trang) offline 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 (Mrs. Tuyết Trinh) offline 06:30-15:30 0789836836
BOOKER 22 (Mrs. Ly) offline 15:00-23:00 0768729729
BOOKER 25 (Mr. Nhân) online 00:00-00:30 15:00-23:59 0703420420
BOOKER 27 (Mr. Trọng) offline 08:00-16:00 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 (Ms. Thư) offline 15:00-23:00 0793850850
Bộ phận Sales
PHÓ PHÒNG (MR. THÀNH) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0783.559.559
SALES03 (MRS. NHUNG) offline 08:30-12:30 17:30-22:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0784.929.929
SALES04 (MRS. HƯƠNG) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0764.943.943
SALES05 (MR. HỮU) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.260.260
SALES07 (MR. LIÊM) offline 08:30-12:30 13:30-17:30
HỖ TRỢ IN ẤN, CPN (08:00-12:30) (13:30:17:30)
0981.213.213
SALES08 (MR. SANG) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0707.391.391
SALES09 (MRS. DUYÊN) offline 08:00-12:00 12:30-16:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.281.281