Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực SKYPE Số điện thoại
Booker Quốc tế & Quốc nội
Booker04 14:00 - 20:00 baogiatran.booker04 0907799469
Booker10 08:00 - 14:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
Booker Quốc nội
Booker12 20:00 - 23:00 live:booker12_8 0981215215
booker02 20:00 - 23:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
booker 15 14:00 - 20:00 live:booker15_1 0902939469
Booker16 08:00 - 14:00 live:booker16_1 0981124124