Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực SKYPE Số điện thoại
Booker Quốc tế & Quốc nội
Booker Quốc nội
booker 15 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker15_1 0902939469
Booker04 08:00 - 22:00 baogiatran.booker04 0907799469
Booker12 15:00 - 22:00 live:booker12_8 0981215215
Booker03 07:30 - 19:30
Nghỉ giữa giờ 14:00-16:30
baogiatran.booker03 0964534534
Booker05 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker05 0981125125
Booker10 15:00 - 22:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
Booker08 15:00 - 22:00 baogiatran.booker08 0906899469
Booker16 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker16_1 0981124124
Booker09 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
baogiatran.booker09 0981206206
booker02 08:00 - 16:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
booker 17 08:00 - 17:30
Nghỉ trưa 12:00-13:30
live:booker17_4 0938666469