Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999

Điều kiện vé


 Điều Kiện Giá Nội Địa Việt Nam

Loại giá vé máy bay

Thương gia linh hoạt

Thương gia tiêu chuẩn

Phổ thông linh hoạt

Phổ thông tiêu chuẩn

Phổ thông tiết kiệm

Hạng đặt chỗ J-/C- D-/I- Y-/B-/M-/S- K-/L-/Q-/N-/R G-/A-/E-/P -
Hoàn vé

- Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND

- Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán phí 600.000VND)

Thu phí 300.000VND

- Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND

- Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán phí 600.000VND)

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 600.000VND
Không được phép
Thay đổi vé Miễn phí Thu phí 300.000VND

Miễn phí, trừ giai đoạn Tết nguyên đán:

- Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND
- Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: được phép, phí 600.000VND

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 300.000VND
Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: phí 600.000VND
Không được phép
Nâng hạng dịch vụ    
Go show – Đổi chuyến tại sân bay Không
Chọn chỗ trước Không Không Không Không Không
Quầy thủ tục ưu tiên Không Không Không
Phòng khách Bông Sen Không Không Không
Hệ số cộng dặm Bông Sen Vàng 200% 150% 100% 65% 0%

1. Từ 01/04/2018: giá vé trẻ em từ 2 đên 12 tuổi: bằng 90% giá vé người lớn.Điều kiện giá vé chung:

2. Kết hợp giá: Các loại giá vé được phép kết hợp với nhau. Điều kiện chặt nhất được áp dụng.

3. Thay đổi - Hoàn vé:

 • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Hoàn vé đã sử dụng một phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua với giá vé của chặng bay đã sử dụng. Khách phải trả khoản phí hoàn vé.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.

4. Phí thay đổi:

 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.

5. Goshow - Đổi chuyến tại sân bay:

 • Quý khách vui lòng NHẤN VÀO ĐÂY để xem chi tiết điều kiện Goshow - Đổi chuyến tại sân bay và mức chênh lệch hạng đặt chỗ.

 

 

Điều kiện vé SkyBoss Eco Promo

Thay đổi tên Hành khách

- Đổi tên cho cả hành trình

- Thu phí thay đổi

- Đổi tên cho cả hành trình

- Thu phí thay đổi

Không áp dụng

Thay đổi chuyến bay

- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thay đổi ngày bay

- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thay đổi chặng bay

- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Nâng hạng

 

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé

Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi

Trước giờ khởi hành 03 giờ

Trước giờ khởi hành 03 giờ

Trước giờ khởi hành 03 giờ

Bảo lưu vé

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Hoàn/Hủy vé

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Hành lý xách tay

10 Kg

07 Kg

07 Kg

Hành lý ký gửi

30 Kg

Phải mua thêm

Phải mua thêm

 

Điều kiện giá vé Tiết kiệm (Starter)

Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

 • Không thể hoàn vé.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Không được hoàn trả tiền vé. Kiểm tra tờ xác nhận hành trình của Quý khách để nắm được quy định về thời gian làm thủ tục và lên tàu bay.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi nhưng hành khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé trong thời hạn thay đổi.

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm đi/điểm đến là sự thay đổi điểm xuất phát hoặc điểm đến trên đặt chỗ. Điều này bao gồm cả thay đổi ngày chuyến bay đi thành ngày khởi hành sau cả chuyến bay về

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán phí Thay đổi và Chênh lệch giá vé áp dụng trong Thời Hạn Thay Đổi.
 • Có thể thay đổi tên cho một hành khách riêng lẻ trên trên đặt chỗ nhưng phải áp dụng trên mọi chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ Chuyến bay bằng Điểm khách hàng thường xuyên kết hợp với tiền trên Jetstar hoặc các đặt chỗ bằng JAL Mileage.
 • Đối với đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar, khi hội viên Câu lạc bộ Jetstar là hành khách có thay đổi tên thì những hành khách khác trong đặt chỗ đó (nếu có) sẽ không còn hội đủ điều kiện được hưởng giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar. Hội viên Câu lạc bộ Jetstar sẽ phải trả Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé còn các hành khách khác trong đặt chỗ đó sẽ phải trả chênh lệch giá vé.

Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay. Thời gian mở quầy làm thủ tục chuyến bay hiển thị trên tờ xác nhận hành trình Jetstar của quý khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay nếu ban đầu quý khách không đặt vé thông qua Trung tâm Jetstar hoặc Phòng vé tại sân bay.
 • Lệ phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. 

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi thu theo từng hành khách, trên mỗi chuyến bay. Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. 
 • Chênh lệch giá vé áp dụng đối với từng hành khách, trên từng chuyến bay. Giá vé mới sẽ bằng ít nhất là khoản tiền vé mà quý khách đã đặt ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể thay đổi sang vé rẻ hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé rẻ hơn.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi được phép trên các đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar là khoản tiền chênh lệch giữa giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar hoặc vé có gói ưu đãi đã thanh toán ban đầu và giá vé hiện có dành cho những người không phải hội viên hoặc giá vé dành cho những người không phải hội viên có gói ưu đãi vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá ban đầu. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.
 • Chênh lệch giá vé khi thay đổi các đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi đã trả ban đầu và giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi hiện có vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá vé đã thanh toán. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.

Thay đổi giá vé/gói ưu đãi được phép

 • Căn cứ vào khoản thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé áp dụng vào thời điểm thay đổi, có thể đổi vé Starter sang loại Starter, vé Starter có gói ưu đãi Plus, vé Starter có gói ưu đãi Max, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Max hiện có.
 • Vé Starter dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar chỉ có thể đổi thành loại vé Starter không phải hội viên, vé Starter có gói ưu đãi Plus, vé Starter có gói ưu đãi Max, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Max hiện có.

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Các điều kiện trên đây là điều kiện chung, điều kiện cụ thể của từng mức giá có thể khác biệt với điều kiện chung được công bố ở đây. Hành khách chú ý khi mua vé!