Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr. Hiển - Q.TP) online 15:00-23:00 15:00-23:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 03 (Mr. Long) offline 08:00-16:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 04 (Mrs. Kim Cương - TP) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker04 0769904904
BOOKER 05 (Mr. Thiện - TN) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Mrs. Linh) online 00:00-00:30 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Mrs. Mi) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 09 (Mrs. Châu) offline 18:00-22:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr. Ngọc - TN) offline 07:30-15:30 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (Ms . Hồng Mi) online 15:00-23:00 15:00-23:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms. Thương) offline 08:00-16:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 (Mr. Cuộc) offline 06:30-15:30 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 15 (Mrs. Hà) offline 08:00-16:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (CAO THỊ HẬU) offline 08:00-16:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Mrs. Vân) offline 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 19 (Mrs. Hoài ) offline 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 (Mrs. Tuyết Trinh) online 06:30-07:30 15:00-23:00 0789836836
BOOKER 21 (Mrs. Nhật Linh) offline 15:00-22:00 14:00-22:00 0707230230
BOOKER 22 (Mrs. Ly) offline 07:30-15:30 0768729729
BOOKER 23 (Ms. Yến Linh) online 15:00-23:00 15:00-23:00 0785701701
BOOKER 24 (Ms. Thu) online 15:00-23:00 15:00-23:00 0899873873
BOOKER 25 (MS KIM NGÂN) online 15:00-23:00 15:00-23:00 0703420420
BOOKER 26 (Mr. Diệp) online 00:00-00:30 15:00-23:00 0764480480
BOOKER 27 (Mr. Trọng) offline 08:00-16:00 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 (Ms. Mai) offline 08:00-16:00 0793850850
Booker 29 (Mrs.Nhàn) offline 08:00-16:00 0786729729
BOOKER 30 (Ms. Trang - TP) offline 08:00-16:00 0798300300
BOOKER 31 (Mrs. Tuyết Ngọc) online 15:00-23:59 15:00-23:59 0798729729
Booker 32 (MS Thu) offline 07:30-15:30 0793712712
Booker 33 (MS NHI) online 15:00-23:00 15:00-23:00 0797501501
BOOKER 34 (Ms. Dung) offline 08:00-16:00 0797580580
BOOKER 35 (Ms Liên) offline 08:00-16:00 0792703703
Bộ phận Sales
PHÓ PHÒNG (NGUYỄN MINH THÀNH. MR) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0783.559.559
SALES03 (HÀ THỊ HỒNG NHUNG. MRS) online 08:00-12:00 17:30-22:00 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0784.929.929
SALES04 (VĂN THỊ THU HƯƠNG. MRS) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0764.943.943
SALES05 (NGUYỄN TRUNG HỮU. MR) offline 12:00-16:00 17:00-21:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.260.260
SALES07 (HỒ THANH LIÊM. MR) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
HỖ TRỢ IN ẤN, CPN (08:00-12:30) (13:30:17:30)
0981.213.213
SALES08 (ĐINH NGỌC PHƯỚC SANG. MR) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0707.391.391
SALES10 (ĐỖ HOÀNG NGUYÊN. MR) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0797.701.701
TRƯỞNG PHÒNG (NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG. MRS) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0889.320.320