Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999


Mang chất lõng mua tại quầy miễn thuế lên máy bay hay không ?

Mang chất lõng mua tại quầy miễn thuế lên máy bay hay không ?

Nhiều người rất thắc mắc với các điều khoảng tại sân bay và câu hỏi đặc ra là mang chất lõng mua tại quầy miễn thuế lên máy bay hay không. Với rất nhiều người thì câu hỏi này luôn muốn biết mỗi khi đi máy bay trong và ngoài nước. chúng tôi muốn cho quý khách biết thêm về quy định các chất lõng mà quý khách có thể mang theo cũng như không được mang theo, và các trường hợp có thể mang theo chất lõng đó. Chi tiết...